Ο ρόλος της βιομηχανίας ζωοτροφών στη διατροφική αλυσίδα

  • Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του FAO (Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών), η ταχεία αύξηση του πληθυσμού, αναμένεται να αυξήσει την κατανάλωση ζωικών προϊόντων κατά 70% έως το
  • Η βιομηχανία παραγωγής ζωοτροφών διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων, γιατί καθορίζει την παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης.
  • Οι ζωοτροφές, επομένως, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τροφικής αλυσίδας και η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας τους έχει άμεσο αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία.
  • Για τον λόγο αυτό στην παραγωγή ζωότροφών, όπως και στην παραγωγή τροφίμων, πρέπει να εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Ζωοτροφών.
Ενημέρωση

Πρόσφατες Νέα / Ανακοινώσεις