Εταιρεία

Ποιότητα

Η βιομηχανία ζωοτροφών ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΑΒΕΕ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας ζωοτροφών σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 22000:2005 (HACCP) και είναι εγγεγραμμένη στο εθνικό και ευρωπαϊκό μητρώο παρασκευαστών ζωοτροφών με Κωδικός Έγκρισης EE : αEL9100001. Ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων της εταιρίας γίνεται σε τρία επάλληλα επίπεδα:

  • Έλεγχος πρώτων υλών πριν την παραλαβή.
  • Εσωτερικός έλεγχος εντός της εταιρίας.
  • Έλεγχος από τις κρατικές αρχές.

Η εταιρία επιλέγει με αυστηρά κριτήρια τους προμηθευτές πρώτων υλών με βασικό κριτήριο την αξιοπιστία τους σε ότι αφορά την ποιότητα και τη δυνατότητα τους να εγγυηθούν την ασφάλεια των πρώτων υλών που προμηθεύουν. Για το σκοπό αυτό οι πρώτες ύλες συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας που εκδίδονται από ανεξάρτητα εργαστήρια.

Η ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΑΒΕΕ έχει οργανώσει δικό της χημικό εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ώστε να ανταποκριθεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κυρίως της οδηγίας 95/69 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οποίας οι εταιρίες παραγωγής ζωοτροφών είναι υποχρεωμένες να έχουν σύστημα ποιοτικού ελέγχου βάσει του οποίου θα επαληθεύεται η ποιότητα των προϊόντων τους.

Τα προϊόντα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Οι ζωοτροφές φτιάχνονται από υψηλής ποιότητας πρώτες και βοηθητικές ύλες μη γενετικά τροποποιημένες και δεν περιέχουν ζωικά άλευρα. Τα χαρακτηριστικά τους εξασφαλίζουν τις ανάγκες των ζώων για τα οποία προορίζονται με βάση την ηλικία, το βάρος και την δραστηριότητα των ζώων. Οι αναλογίες των θρεπτικών συστατικών εξασφαλίζουν την λειτουργία και την ισορροπία του πεπτικού συστήματός τους. Η βιομηχανία ζωοτροφών ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΑΒΕΕ έχει αναπτύξει μια σειρά μιγμάτων και συμπυκνωμένων ζωοτροφών για όλα τα είδη εκτρεφόμενων ζώων. Σκοπός των προϊόντων είναι η υποστήριξη της εξασφάλισης της υγείας των ζώων και η αριστοποίηση της παραγωγικότητας τους με τελικό στόχο τη παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και απόδοσης.