Ιστορικο

Εταιρεία

Ιστορικό

 • 1962

  Ο Μιλτιάδης Φαρσάρης πρώτος στην Κρήτη ιδρύει μια προσωπική επιχείρηση που
  σχετίζεται με την παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών.

 • 1982

  Ίδρυση της Ζωοτροφικής Κρήτης Μ. Φαρσάρης ΑΒΕΕ. Εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού και αύξηση της δυνατότητας παραγωγής. Εγκατάσταση στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου.

 • 1993

  Λειτουργία του καινοτόμου συστήματος νιφαδοποίησης δημητριακών και σπόρων.

 • 2000 - 2003

  Κατασκευή σύγχρονων σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών συνολικής χωρητικότητας 6700 MT.

 • 2005

  Η εταιρία πιστοποιείται από την TUV AUSTRIA HELLAS σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 για την παραγωγή και την εμπορία των ζωοτροφών.
  Ξεκινάει η λειτουργία χημικού εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου για την επαλήθευση της σταθερής ποιότητας των προϊόντων της εταιρίας.

 • 2006

  Έγκριση του επενδυτικού σχεδίου (αναπτυξιακός νόμος 32/99) ύψους 713.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας παραγωγής ζωοτροφών.

 • 2008 - 2009

  Παράδοση της νέας γραμμής παραγωγής pellets από την Ολλανδική εταιρία VAN AARSEN.Ολοκληρώνεται η κατασκευή σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων 4000τμ στη ΒΙΠΕ. Ηρακλείου.

 • 2018 - 2020

  Υποβολή στο πρόγραμμα του υπουργείου Γεωργίας στη δράση 4.Σ.1 «Μεταποίηση και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων». Εκσυγχρονισμός εργοστασίου με την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, τη παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και τη βελτίωση της ποιότητας τους.