Εταιρεία

Εγκαταστάσεις

Αποθηκευτικοί χώροι:

  • 5 επίπεδες αποθήκες 7.500 τ.μ
  • Σιλό αποθήκευσης δημητριακών χωρητικότητας 8.000ΜΤ

Γραμμές παραγωγής:

  • Συγκρότημα παραγωγής ζωοτροφών με νιφάδες δημητριακών
  • Συγκρότημα παραγωγής ζωοτροφών σε σύμπηκτα (pellets)
  • Γραμμή παραγωγής χαρουπάλευρου.
  • Γραμμή παραγωγής ισορροπιστών-συμπυκνωμάτων.
  • Γραμμή συσκευασίας πρώτων υλών ζωοτροφών.