Χοιρινά

Οι σύγχρονες φυλές χοίρων περιλαμβάνουν παραγωγικά αλλά ευαίσθητα ζώα και πρέπει η διατροφή τους να ικανοποιεί τις υψηλές διατροφικές τους ανάγκες.

Μια χοιρομητέρα μπορεί να γεννήσει περισσότερα από 20 μικρά το χρόνο και το κάθε ένα από αυτά μπορεί να δώσει 60 κιλά κρέας.

Εάν το σύστημα διατροφής δεν είναι κατά βούληση και χωρίς περιορισμούς, τότε πρέπει να παρέχεται σε όλους τους χοίρους μιας ομάδας η δυνατότητα να λαμβάνουν τροφή ταυτόχρονα, διαφορετικά προκαλείται στρες, ανομοιομορφία στην ανάπτυξη, τσακωμοί και νοσήματα.

Από την ηλικία ακόμη των πρώτων ημερών, όλοι οι χοίροι θα πρέπει να έχουν διαρκώς στη διάθεσή τους φρέσκο καθαρό νερό και κατάλληλη ζωοτροφή.

Πρέπει να γνωρίζουμε πως τα χοιρίδια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα ζώα και το στάδιο του απογαλακτισμού τους θέλει μεγάλη προσοχή καθώς και χορήγηση ειδικής τροφής κατάλληλης για τον θηλασμό, εθισμό και απογαλακτισμό τους.

Οι χοιρομητέρες μπορούν να λαμβάνουν 2,5- 3 κιλά τροφής σε ξηρά περίοδο-εγκυμοσύνη ενώ 5-8 κιλά τροφής κατά τη διάρκεια του θηλασμού, όταν οι διατροφικές ανάγκες είναι αυξημένες.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή την πρώτη εβδομάδα μετά τον τοκετό, όπου την ημέρα της γέννας δεν πρέπει να χορηγείται τροφή.

Την 2η ημέρα μετά τον τοκετό θα πρέπει να χορηγείται μόνο 1 κιλό ζωοτροφή και στη συνέχεια η ποσότητα να αυξάνεται σταδιακά μέχρι να φτάσει στην απαιτούμενη ποσότητα στο τέλος της πρώτης εβδομάδας.
Γενικότερα η κατανάλωση τροφής των παχυνόμενων χοίρων εξαρτάται από την ηλικία και το βάρος τους.

Συνιστάται η χρήση φαρμάκων στην τροφή ή στο νερό για σκοπούς προφύλαξης ή θεραπείας να γίνεται μόνο κατόπιν συμβουλής κτηνιάτρου.