Πτηνοτροφία

0-220

ΠΛΗΡΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΝΕΟΣΣΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α’ ΗΛΙΚΙΑΣ (1η – 28η ημ.)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η ζωοτροφή νεοσσών 0-220 αποτελείται από πρώτες ύλες υψηλής διατροφικής αξίας και χορηγείται κατά βούληση στούς νεοσσούς κρεοπαραγωγής συστηματικής εκτροφής από την 1η μέχρι την 28η ημέρα της ζωής τους. Να χορηγείται πάντα φρέσκο και καθαρό νερό. Περιέχει αντικοκκιδιακό για τη πρόληψη της κοκκιδίωσης.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, σογιάλευρο μη γενετικά τροποποιημένο, ανθρακικό ασβέστιο, μπεντονίτης,φωσφορικό μονοασβέατιο, χλωριούχο νάτριο, διττανθρακικό νάτριο βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα και αντικοκκιδιακό.

ΜΟΡΦΗ: Αλευρώδης.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20 Kg και 40 Kg


0-240

ΠΛΗΡΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β’ ΗΛΙΚΙΑΣ (29η ημ. – σφαγή)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η ζωοτροφή ορνιθίων 0-240 χορηγείται κατά
βούληση στα ορνίθια από την 29η ημέρα της ζωής τους μέχρι τη σφαγή. Να χορηγείται πάντα φρέσκο και καθαρό νερό. Περιέχει αντικοκκιδιακό για τη πρόληψη της κοκκιδίωσης.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, σογιάλευρο μη γενετικά τροποποιημένο, πίτυρα, ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό μονοασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα και αντικοκκιδιακό.

ΜΟΡΦΗ: Τραχανάς (crumbles)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20 Kg και 40 Kg


0-15

ΠΛΗΡΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΟΡΝΙΘΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η ζωοτροφή 0-15 χορηγείται κατά βούληοη στις όρνιθες χωρικής πτηνοτροφίας που προορίζονται για κρεοπαραγωγή. Χορηγείται κατά βούληση από την 35η ημέρα της ζωής τους μέχρι τη σφαγή. Η ζωοτροφή δεν περιέχει φάρμακα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, σογιάλευρο μη γενετικά τροποποιημένο, πίτυρα, ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό μονοασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και αμινοξέα.

ΜΟΡΦΗ: Σύμπηκτα (pellets)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20 Kg και 40 Kg


Ω-30

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η ζωοτροφή ορνίθων ωοτοκίας Ω-30 χορηγείται από την ηλικία των 18 εβδομάδων και σε όλη τη διάρκεια της ωοτοκίας τους. Για την βελτιστοποίηση της παραγωγής καλό θα είναι να εξασφαλίζεται φως για 16 ώρες στις όρνιθες το 24ωρο. Να χορηγείται πάντα φρέσκο και καθαρό νερό.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, σογιάλευρο μη γενετικά τροποποιημένο, πίτυρα, σογιέλαιο, ανθρακικό αοβέοτιο. φωσφορικό μονοασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, καροφύλλη, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και αμινοξέα.

ΜΟΡΦΗ: Αλευρώδης, Σύμπηκτα (pellets)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20 Kg και 40 Kg