Κοτόπουλα

Κρίσιμα σημεία κατά την έναρξη μιας εκτροφής θεωρούνται η υγεία του ζωικού κεφαλαίου καθώς και η προέλευση του.

Γι αυτό λοιπόν οι νεοσσοί πρέπει να είναι υγιείς και εμβολιασμένοι καθώς και
να προέρχονται από αξιόπιστα επαγγελματικά εκκολαπτήρια. Η διατροφή καθώς και οι συνθήκες εκτροφής (π.χ. το φρέσκο και καθαρό νερό) είναι επίσης πολύ σημαντικοί παράγοντες στην πτηνοτροφία.

Είναι γνωστό ότι οι πτηνοτροφές χορηγούνται πάντοτε κατά βούληση στα κοτόπουλα.
Γενικότερα τα κοτόπουλα ρυθμίζουν την κατανάλωση τροφής ανάλογα με τις ανάγκες τους, αλλά σε συνθήκες ζέστης μπορεί να εμφανίσουν μειωμένη κατανάλωση τροφής και άρα χαμηλότερη απόδοση.

Οι πτηνοτροφές της ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΑΒΕΕ, έχουν σχεδιαστεί ώστε η αναλογία των επιμέρους συστατικών τους να εξασφαλίζει ιδανική διατροφική ισορροπία. Επομένως, καλό θα ήταν να μην αναμιγνύετε την τροφή με καλαμπόκι ή άλλες φθηνότερες πρώτες ύλες ζωοτροφών, διότι ανατρέπεται η ορθή ισορροπία των συστατικών και δεν επιτυγχάνεται το άριστο αποτέλεσμα. Τις πρώτες εβδομάδες τις ζωής του, ο νεοσσός έχει υψηλές διατροφικές ανάγκες και χρειάζεται τροφή πλούσια σε θρεπτικα συστατικά, η οποία για το λόγο αυτό είναι ακριβότερη. Αυτό όμως αντισταθμίζεται από τη μικρή κατανάλωση και τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.