Βοοειδή

Η διατροφή των βοοειδών παίζει σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή και στην παραγωγή (κρέατος ή γάλακτος).

Επειδή είναι ζώα μηρυκαστικά η διατροφή τους θα πρέπει να αποτελείται πάντα από συνδυασμό χονδροειδών και συμπυκνωμένων ζωοτροφών.
Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται οι απότομες μεταβολές στην ποσότητα και στα είδη των ζωοτροφών που χορηγούνται.

BAPOΣ(Kg)ΣAN0Σ/AXYP0(Kg)Β22(Kg)
15022
2002,53
25034
3003,55
40046
5004,57

Για την πάχυνση των μοσχαριών θα πρέπει τουλάχιστον το 40% της τροφής να είναι χονδροειδείς ζωοτροφές (ξερό χόρτο, άχυρο, σανός) και το υπόλοιπο ισορροπημένη συμπληρωματική συμπυκνωμένη ζωοτροφή. Η κατανάλωση της εξαρτάται από το βάρος του ζώου και την ηλικία του. Είναι καλύτερο να μη δίνεται η τροφή κατά βούληση, αλλά να χορηγείται όση χρειάζεται το ζώο.

Στον πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικές ποσότητες ζωοτροφών οι οποίες μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την φυλή (κρεοπαραγωγός ή γαλακτοπαραγωγός), το επιδιωκόμενο βάρος, το ρυθμό ανάπτυξης, καθώς και το συνδυασμό συμπυκνωμένων και χονδροειδών ζωοτροφών που είναι διαθέσιμες.