Αμνοερίφια

Μετά τον απογαλακτισμό η κατανάλωση στερεός τροφής είναι περίπου το 5 % του σωματικού τους βάρους.
Η μιαή μπορεί να είναι συμπληρωματική ζωοτροφή πάχυνσης. ενώ η άλλη μισή χόρτο ή σανός πολύ καλής ποιότητας.

Ενδεικτικές προτεινόμενες καταναλώσεις φυράματος:

 
ΗΛΙΚΙΑ(εβδομάδες) 10η 11η 12η
Συμπληρωματική ζωοτροφή πάχυνσης (γραμμάρια ανά ημέρα) 150 225 250 300 325 350 375 400
 
  • Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να μεταβληθούν αρκετά ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης και το συνδυασμό των ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται.