Αιγοπροβατοτροφία

Ζωοτροφές για γαλακτοπαραγωγή και συντήρηση αιγο-προβάτων

Π-20

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ζωοτροφή αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής σε μορφή μίγματος με νιφάδες δημητριακών. Στο μίγμα αυτό το καλαμπόκι και το κριθάρι είναι σε μορφή νιφάδων. Οι νιφάδες δημητριακών έχουν σημαντικά μεγαλύτερη πεπτικότητα και αφομοιώνονται ευκολότερα από τα απλά σιτηρά, κάτι που αντανακλάται στις αποδόσεις των ζώων. Αρχικά χορηγείται ποσότητα 150 γραμμαρίων ανά ζώο την ημέρα η οποία αυξάνει σταδιακά στις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε η ποσότητα που χορηγείται να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο σε διάστημα μιας εβδομάδας. Η τροφή μπορεί να χορηγηθεί σε ζώα που βγαίνουν στη βοσκή είτε σε συνδυασμό με χονδροειδείς ζωοτροφές σε σταβλισμένα ζώα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι νιφάδα, σογιάλευρο μη γενετικά τροποποιημένο, ηλιάλευρο, κριθάρι νιφάδα, πίτυρα, μηδική, πούλπα εσπεριδοειδών, ανθρακικό ασβέστιο, αλάτι, σογιέλαιο, φωσφορικό μονοασβεστιο, σόδα, μπεντονίτης, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία.

ΜΟΡΦΗ: Μίγμα με ισορροπιστή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 40 Kg


Π-50

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Χορηγείται στα πρόβατα και στις αίγες υψηλών αποδόσεων, ιδιαίτερα κατά τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής. Η ζωοτροφή Π-50 χορηγείται στα ζώα που βγαίνουν στη βοσκή είτε σε συνδυασμό με χονδροειδείς ζωοτροφές στα σταβλισμένα ζώα. Κατά την έναρξη χορήγησης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Αρχικά χορηγείται ποσότητα 150 γραμμαρίων ανά ζώο την ημέρα, η οποία αυξάνει σταδιακά στις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε τελική ποσότητα τροφής να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο σε διάστημα μιας εβδομάδας.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, σογιάλευρο μη γενετικά τροποποιημένο, ηλιάλευρο, πίτυρα, μηδική,πούλπα εσπεριδοειδών, ανθρακικό ασβέστιο, αλάτι, φωσφορικό μονοασβέστιο, μπεντονίτης,σόδα, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία.

ΜΟΡΦΗ: Σύμπηκτα (pellets)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 40 Kg


Π-45

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Χορηγείται στα πρόβατα και στις αίγες, ιδιαίτερα κατά τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής. Η ζωοτροφή Π-45 χορηγείται στα ζώα που βγαίνουν στη βοσκή είτε σε συνδυασμό με χονδροειδείς ζωοτροφές στα σταβλισμένα ζώα και σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το 60% του ολικού σιτηρεσίου. Κατά την έναρξη χορήγησης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Αρχικά χορηγείται ποσότητα 150 γραμμαρίων ανά ζώο την ημέρα η οποία αυξάνει σταδιακά στις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε η ποσότητα που χορηγείται να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο σε διάστημα μιας εβδομάδας.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, ηλιάλευρο, πίτυρα, μηδική, πούλπα εσπεριδοειδών, ανθρακικό ασβέστιο, αλάτι, φωσφορικό μονοασβέστιο, μπεντονίτης, σόδα, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία.

ΜΟΡΦΗ: Σύμπηκτα (pellets)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 40 Kg


ΑΠ-1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η ζωοτροφή αυτή χορηγείται στα πρόβατα και στις αίγες.Το κριθάρι σε μορφή νιφάδας καθώς και το σπαστό καλαμπόκι, αυξάνουν την πεπτικότητα και αφομοιωσιμότητα του αμύλου, ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιούν τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Αρχικά χορηγείται ποσότητα 150 γραμμαρίων ανά ζώο την ημέρα η οποία αυξάνει σταδιακά στις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε η παρεχόμενη τροφή να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο σε διάστημα μιας εβδομάδας. Η ζωοτροφή ΑΠ-1 μπορεί να χορηγηθεί σε ζώα που βγαίνουν στη βοσκή είτε σε συνδυασμό με χονδροειδείς ζωοτροφές σε σταβλισμένα ζώα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, σογιάλευρο μη γενετικά τροποποιημένο, ηλιόλευρο, κριθάρι νιφάδα, μηδική, πίτυρα, πούλπα εσπεριδοειδών, ανθρακικό ασβέστιο, αλάτι, σογιέλαιο, φωσφορικό μονοασβέστιο, σόδα, μπεντονίτης, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία.

ΜΟΡΦΗ: Μίγμα με ισορροπιστή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 40 Kg


ΑΠ-2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η ζωοτροφή αυτή χορηγείται στα πρόβατα και στις αίγες. Το κριθάρι σε μορφή νιφάδας βελτιστοποιεί την πεπτικότητα και αφομοιωσιμότητα του αμύλου ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιεί τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Αρχικά χορηγείται ποσότητα 150 γραμμαρίων ανά ζώο την ημέρα η οποία αυξάνει σταδιακά στις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε η παρεχόμενη τροφή να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο σε διάστημα μιας εβδομάδας. Η τροφή μπορεί να χορηγηθεί σε ζώα που βγαίνουν στη βοσκή είτε σε συνδυασμό με χονδροειδείς ζωοτροφές σε σταβλισμένα ζώα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, σογιάλευρο μη γενετικά τροποποιημένο, ηλιάλευρο, κριθάρι νιφάδα, πίτυρα, μηδική, πούλπα εσπεριδοειδών, ανθρακικό ασβέστιο, αλάτι, σογιέλαιο, φωσφορικό μονοασβεοτιο, σόδα, μπεντονίτης, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία.

ΜΟΡΦΗ: Μίγμα με ισορροπιστή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 40 Kg


Π-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η ζωοτροφή αυτή χορηγείται στα πρόβατα και τις αίγες. Στο ξεκίνημα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Αρχικά χορηγείται ποσότητα 150 γραμμαρίων ανά ζώο την ημέρα η οποία αυξάνει σταδιακά στις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε η ποσότητα που χορηγείται να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο σε διάστημα μιας εβδομάδας. Η τροφή μπορεί να χορηγηθεί σε ζώα που βγαίνουν στη βοσκή είτε σε συνδυασμό με χονδροειδείς ζωοτροφές σε σταβλισμένα ζώα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, πίτυρα, μηδική, ηλιάλευρο, σογιέλαιο, αλάτι.

ΜΟΡΦΗ: Μίγμα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 40Kg


Π-40

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η ζωοτροφή αυτή χορηγείται στα πρόβατα και τις αίγες. Στο ξεκίνημα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Αρχικό χορηγείται ποσότητα 150 γραμμαρίων ανά ζώο την ημέρα η οποία αυξάνει σταδιακά στις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε η ποσότητα που χορηγείται να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο σε διάστημα μιας εβδομάδας. Η τροφή μπορεί να χορηγηθεί σε ζώα που βγαίνουν στη βοσκή είτε σε συνδυασμό με χονδροειδείς ζωοτροφές σε σταβλισμένα ζώα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, ηλιάλευρο, πίτυρα, μηδική, πούλπα εσπεριδοειδών, ανθρακικό ασβέστιο, αλάτι, φωσφορικό μονοαοβέστιο, σόδα, μπεντονίτης, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία.

ΜΟΡΦΗ: Σύμπηκτα (pellets)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 40Kg


Π-60

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η ζωοτροφή προορίζεται για τον εθισμό και τον πρώιμο απογαλακτισμό των αρνιών και των κατσικιών επιτυγχάνοντας την ομαλή μετάβαση από την υγρή στην στερεά διατροφή. Η χορήγηση της ζωοτροφής, πρέπει να αρχίζει από τη δεύτερη εβδομάδα της ζωής των ζώων κατά βούληση, σε κατάλληλο χώρο, ο οποίος δεν θα είναι προσιτός στα ενήλικα ζώα. Παράλληλα με τη ζωοτροφή πρέπει να χορηγείται στα ζώα κατά βούληση καλής ποιότητας σανός και νερό. Στην περίπτωση χορήγησης σε ζώα που δεν έχουν συνηθίσει στην κατανάλωσή μεγάλης ποσότητας ξηρής τροφής η αρχική ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 50 γραμμάρια ανά ζώο την ημέρα η οποία θα αυξάνει σταδιακά τις επόμενες ημέρες μέχρι την κατά βούληση χορήγηση. Παράλληλα θα πρέπει να χορηγείται στα ζώα καλής ποιότητας χόρτο κατά βούληση. Η ζωοτροφή χορηγείται μέχρι την ηλικία των 60 ήμερων και στη συνέχεια θα πρέπει να αντικαθίσταται με την συμπληρωματική ζωοτροφή πάχυνσης Π-55. Όταν δεν χορηγείται κατά βούληση θα πρέπει να χορηγείται σε ποσότητα 3-3,5% του σωματικού τους βάρους έως την ηλικία των 60 ημερών. Οποιαδήποτε αλλαγή τροφής θα πρέπει να γίνεται σταδιακά σε 5 – 7 ημέρες.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, σογιάλευρο μη γενετικά τροποποιημένο, κριθάρι, ηλιάλευρο, πίτυρα, μηδική, γάλα σε σκόνη, ανθρακικό ασβέστιο, αλάτι, φωσφορικό μονοασβέστιο, οόδα, μπεντονίτης, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία.

ΜΟΡΦΗ: Σύμπηκτα (pellets)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 40kg


Π-55

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η ζωοτροφή προορίζεται για τον απογαλακτισμό και την πάχυνση των αρνιών και των κατσικιών μέχρι την σφαγή ή την διατήρησή τους για αναπαραγωγή. Η χορήγηση της ζωοτροφής, προκειμένου να γίνει απογαλακτισμός, πρέπει να αρχίζει από τη πέμπτη εβδομάδα της ζωής των αρνιών και των κατσικιών σε κατάλληλο χώρο, ο οποίος δεν θα είναι προσιτός στα ενήλικα ζώα. Παράλληλα με τη ζωοτροφή πρέπει να χορηγείται στα ζώα κατά βούληση καλής ποιότητας σανό, χόρτο ή άχυρο. Στην περίπτωση χορήγησης της ζωοτροφής σε ζώα που δεν έχουν συνηθίσει στην κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ξηρής τροφής η αρχική ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 100 γραμμάρια ανά ζώο την ημέρα, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα θα πρέπει να χορηγείται στα ζώα καλής ποιότητας χόρτο κατά βούληση. Στην περίπτωση εντατικής πάχυνσης, η χορήγηση προτείνεται να είναι κατά βούληση ή 3-3,5% του σωματικού τους βάρους. Οποιαδήποτε αλλαγή τροφής θα πρέπει να γίνεται σταδιακά σε 5 – 7 ημέρες.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, σογιάλευρο μη γενετικά τροποποιημένο, ηλιάλευρο, πίτυρα, μηδική, ανθρακικό αοβέοτιο, αλάτι, φωσφορικά μονοασβέστιο, μπεντονίτης, σόδα, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία.

ΜΟΡΦΗ: Σύμπηκτα (pellets)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4Okg


Π-21

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η τροφή Π 21 αποτελεί ιδανική λύση για την πάχυνση των αμνοεριφίων ηλικίας τουλάχιστον 35 ημερών. Περιέχει νιφάδες δημητριακών ώστε να έχει υψηλή αφομοίωση ενώ είναι εμπλουτισμένη με πολύτιμες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Μπορεί να αποτελέσει τη μοναδική τροφή μέχρι την σφαγή των αμνοεριφίων αν επιθυμούμε το μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης. Η τροφή μπορεί να χορηγηθεί σε ζώα που βγαίνουν στη βοσκή είτε σε συνδυασμό με χονδροειδείς ζωοτροφές σε σταβλισμένα ζώα και σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το 60% του ολικού σιτηρεσίου. Κατά την έναρξη χορήγησης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Αρχικά χορηγείται ποσότητα 150 γρ ανά ζώο την ημέρα η οποία αυξάνει σταδιακά στις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε η τελική χορηγούμενη ποσότητα να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο σε διάστημα μιας εβδομάδας.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι νιφάδα, σογιάλευρο μη γενετικά τροποποιημένο, ηλιάλευρο, κριθάρι νιφάδα, πίτυρα, μηδική, πούλπα εσπεριδοειδών, ανθρακικό ασβέστιο, αλάτι, σογιέλαιο, φωσφορικό μονοασβεστιο, σόδα,μπεντονίτης, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία.

ΜΟΡΦΗ: Μίγμα με ισορροπιστή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4Okg