Άλογα

Το άλογο είναι φυτοφάγο μονογαστρικό ζώο

Το άλογο είναι φυτοφάγο μονογαστρικό ζώο και επομένως η διατροφή του θα πρέπει να στηρίζεται στις χονδροειδείς ζωοτροφές (σανοί, χόρτο λειμώνων, βόσκηση σε φυσικούς ή τεχνητούς λειμώνες) η ποσότητα των οποίων, σε ημερήσια βάση, δε θα πρέπει να είναι μικρότερη από το 1% του σωματικού του βάρους.


Η ποσότητα της καταναλισκόμενης τροφής εξαρτάται από το σωματικό βάρος, τη φυσιολογική κατάσταση (εγκυμοσύνη, θηλασμός) και από την ένταση της σωματικής δραστηριότητας.


Γενικά τα ενήλικα άλογα, ανεξάρτητα από τη φυλή ή τον τύπο στον οποίο ανήκουν καταναλώνουν σε ημερήσια βάση σιτηρέσιο (χονδροειδείς και συμπυκνωμένες ζωοτροφές) σε ποσότητες που αντιστοιχούν περίπου στο 2-2.5% του σωματικού τους βάρους (Σ.Β)


Οι συμπυκνωμένες ζωοτροφές, κρίνεται σκόπιμο να χορηγούνται πάντα σε συνδυασμό με χόρτα σε ισόποση αναλογία, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης κολικού.